Quyết định 900/1999/QĐ-TTg

Quyết định 900/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên để đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 900/1999/QĐ-TTg giao đất Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên đầu tư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 900/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ BÀ BẦU TẠI PHƯỜNG MỸ XUYÊN, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (công văn số 1100/TT-UB ngày 12 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1356/TT-TCĐC ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 53.751 m2 đất tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Bà Bầu.

Sau khi xây dựng xong hạ tầng khu dân cư Bà Bầu, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích đất trên cho ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà, người nhận đất để xây dựng nhà ở;

2. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước;

3. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ : Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh An Giang,
- Sở Địa chính tỉnh An Giang,
- BQLDA đầu tư và xây dựng các khu dân cư
thành phố Long Xuyên (170 đường Thoại Ngọc Hầu,
khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên,
tỉnh An Giang),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, vụ CN,
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 900/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu900/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/1999
Ngày hiệu lực08/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 900/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 900/1999/QĐ-TTg giao đất Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 900/1999/QĐ-TTg giao đất Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu900/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành23/09/1999
        Ngày hiệu lực08/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 900/1999/QĐ-TTg giao đất Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 900/1999/QĐ-TTg giao đất Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng các khu dân cư thành phố Long Xuyên đầu tư

            • 23/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực