Quyết định 900/QĐ-CTN

Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 179/TTr-CP ngày 08/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 94 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-CTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Mạnh Cường, sinh ngày 08.4.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hochschul str.46, 01069 Dresden

Giới tính: Nam

2. Bùi Huỳnh Thành Vinh, sinh ngày 12.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lerchen Str 15, 26931 Elsfleth

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Yến Linh, sinh ngày 25.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.24b, Luthe-Wunsterf 31515

Giới tính: Nữ

4. Lê Lan Phương, sinh ngày 04.10.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hummering 9, 31855 Aerzen

Giới tính: Nữ

5. Phùng Ngọc Tuyết Hằng, sinh ngày 15.10.1974 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Berner Heerweg 100, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

6. Phạm Quân Michael, sinh ngày 24.4.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Dammweg 27, 84130 Dingolfing

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 12.5.1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Rontgen 16, 76870 Kandel

Giới tính: Nam

8. Lê Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 09.02.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner str.18, Hagen 58135

Giới tính: Nữ

9. Trần Lệ Xuân, sinh ngày 15.8.1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sulzbachgasse 14, 70372 Stuttgart

Giới tính: Nữ

10. Bùi Phương Mai, sinh ngày 02.10.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Anton-Makarenko str.21, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

11. Đào Thị Hiền, sinh ngày 09.12.1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Silberne-kranz-Gasse 1, 93047 Regensburg Đức

Giới tính: Nữ

12. Mai Trung Hiếu, sinh ngày 27.6.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Silberne-kranz-Gasse 1, 93047 Regensburg

Giới tính: Nam

13. Bùi Thị Xuân Anh, sinh ngày 20.12.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Elisabeth Mann Borgese str.3, 81829 München

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Trí Thành, sinh ngày 05.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.24b, Luthe Wunstorf 31515

Giới tính: Nam

15. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 23.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtfeldstr.8b, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nam

16. Trịnh Đức Tân, sinh ngày 24.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hammerweg 07, 06842 Dessau Rossland

Giới tính: Nam

17. Đặng Thị Su Mi, sinh ngày 14.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Stukenborgen, str.12 49377 in Vechta, Oldenburg

Giới tính: Nữ

18. Phạm Hoàng Tony, sinh ngày 05.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Dammweg 27, 84130 Dingo Fing

Giới tính: Nam

19. Phạm Đan Heike, sinh ngày 03.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Biewerer str.30a, 54293 Trier

Giới tính: Nữ

20. Linda Nguyễn, sinh ngày 28.9.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Am Rotweinberg 21, 65694 Runkel

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Jerry Đức, sinh ngày 23.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Am Rot Weinberg 21, 65594 Runkel

Giới tính: Nam

22. Phạm Tony Thanh Long, sinh ngày 15.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Vordere Kirl str.74, 73033 Goppingen

Giới tính: Nam

23. Lê Thị Thanh Vân, sinh ngày 21.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Nuschke str.3, 06672 Hohenmolsen

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Hồng Ngọc, sinh ngày 02.4.1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adalbertstr.30, 60486 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Nhật Hải, sinh ngày 27.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.1, 36341 Lauterbach

Giới tính: Nam

26. Phạm Thanh Thảo, sinh ngày 15.6.1992 tại LB Nga

Hiện trú tại: Groser Zimmerhof 6, 38300 Wolfenbuttel

Giới tính: Nữ

27. Hoàng Anh, sinh ngày 19.02.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weikenrather str.19, 52074 Aachen

Giới tính: Nam

28. Lý Anh Tú, sinh ngày 29.10.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leonrodstr.55 c, 80636 Munche

Giới tính: Nam

29. Đỗ Nam Tiến, sinh ngày 17.7.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Uber den Steinen 34, 06449 Aschersleben

Giới tính: Nam

30. Lưu Minh Phúc, sinh ngày 21.9.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Plattenhardter str.9/1, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

31. Lưu Duyên Billy Minh, sinh ngày 02.02.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Plattenhardter str 9/1, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

32. Dương Đức Huy, sinh ngày 21.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Juden str.8, 06667 Weißenfals

Giới tính: Nam

33. Lại Tường Vi, sinh ngày 01.02.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Freihof str.9, 73033 Goppingen

Giới tính: Nữ

34. Bùi Hải Linh, sinh ngày 15.11.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Kasinostr.125, 64293 Darmstadt

Giới tính: Nữ

35. Bùi Nguyên Khang, sinh ngày 06.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kasinostr.125, 64293 Darmstadt

Giới tính: Nam

36. Trần Hiền Thương, sinh ngày 25.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Pestalozzi Str.1, 30451 Hannover

Giới tính: Nữ

37. Lưu Phương Hoài, sinh ngày 21.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ginnheimer Landstr.42, 60487 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

38. Nguyễn Thu Hòa, sinh ngày 24.7.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại Katharina- Geister Str.13, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

39. Lê Emmy, sinh ngày 19.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr.23, 31754 Northeim

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 23.02.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Münchsgraben 16, 61130 Nidderau

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Anh Nguyên, sinh ngày 08.7.1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Im Münchsgraben 16, 61130 Nidderau

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 06.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bernburgerweg 5, 68309 Mannheim

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 20.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bernburgerweg 5, 68309 Mannheim

Giới tính: Nữ

44. Phạm Đức Việt, sinh ngày 13.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Sud str.2, 04539 Groitzsch

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Anh Hào, sinh ngày 26.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kapellen str.104, 52499 Baesweller

Giới tính: Nam

46. Vũ Thị Thu Hoài, sinh ngày 16.6.1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bachstr.6, 65558 Burgschwalbach

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Mai Thanh, sinh ngày 10.3.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

48. Phạm Hoàn Long, sinh ngày 01.11.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

49. Phạm Maria Thanh Mai, sinh ngày 15.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

50. Lê Hồng Đức An Daniel, sinh ngày 02.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Veit Stoß Str.1, 55218 Ingelheim

Giới tính: Nam

51. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 01.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Brehm str.83, 76870 Kandel

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Thu Mai Phương, sinh ngày 13.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Brehm Str.83, 76870 Kandel

Giới tính: Nữ

53. Trần Đức Hải, sinh ngày 22.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Orffstr.14, 90439 Nurnberg

Giới tính: Nam

54. Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 27.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Greising str.5, 97074 Wurzburg

Giới tính: Nam

55. Đặng Quế Trân, sinh ngày 24.8.1995 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kurfuist heinrich str.1, 57462 Olpe

Giới tính: Nữ

56. Đặng Thị Thủy, sinh ngày 08.01.1959 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kurfurst Heinrich str.1, 57462 Olpe

Giới tính: Nữ

57. Trần Thị Thủy Nguyên, sinh ngày 24.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Verdistr 4, 53115 Bonn

Giới tính: Nữ

58. Trần Thế Thiên, sinh ngày 09.11.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Verdistr 4. 53115 Bonn

Giới tính: Nam

59. Đặng Trà My, sinh ngày 10.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wiesenstr.48, 67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Nhật Phong, sinh ngày 08.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Oppenheimer landstr.85, 60596 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

61. Lê Uyên Thy, sinh ngày 14.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Praunheimer weg 5, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Hải Ninh, sinh ngày 16.7.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Blomberg str.46, 81825 Munchen

Giới tính: Nam

63. Đoàn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 31.8.1995 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Stein Str.31, 47798 Krefeld

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Viết Hưng, sinh ngày 16.01.1955 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graben str.11, Hersbuck

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Viết Huy, sinh ngày 07.8.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Briver Allee 8, 91207 Lauf a.d Pegnitz

Giới tính: Nam

66. Trần Hồng Đức, sinh ngày 08.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am makt str.9, 54439 Saarburg

Giới tính: Nam

67. Trần Hồng Hải, sinh ngày 17.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Am Mark str.9, 54439 Saarburg

Giới tính: Nữ

68. Lê Minh Đức, sinh ngày 18.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hafner str 9, 89165 Dietenheim

Giới tính: Nam

69. Đào Thị Thùy Trang, sinh ngày 14.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lilo Hermann str.5, 99086 Erfurt

Giới tính: Nữ

70. Bùi Thanh Hải, sinh ngày 18.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dechant Schulte str.81, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Thanh Hiền, sinh ngày 27.02.2001 tại Đức

Hiện trú tại: H-Mauersberger Ring 5a, 09212 Limbach

Giới tính: Nữ

72. Phan Tuấn Kiệt, sinh ngày 20.4.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Hohensteiner str.57, 09212 Limbach

Giới tính: Nam

73. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 15.11.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Johannesbrunnen 11, Halberstadt 38820

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Tiến Trung, sinh ngày 24.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Haldensleber str.23, 39124 Hagdeburg

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Tú Tú, sinh ngày 15.4.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landwehr 49, 49661Cloppenburg

Giới tính: Nam

76. Vũ Đức Anh, sinh ngày 16.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenstr.9, 93342 Saal a,d Donau

Giới tính: Nam

77. Nguyễn Vũ Hoàng Yến, sinh ngày 17.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Landwehr 49, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Mộng Huyền, sinh ngày 05.11.1972 tại An Giang

Hiện trú tại: Freistr.105, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nữ

79. Huỳnh Minh Nhựt, sinh ngày 30.8.1997 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Freistr.105, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

80. Trần Hoàng Thúy Vy, sinh ngày 12.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dornbachstr.57, 61440 Oberursel (Taunus)

Giới tính: Nữ

81. Lê Minh, sinh ngày 03.01.1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Milbertshofener Str 106, 80807 München

Giới tính: Nam

82. Tạ Ngọc Hải, sinh ngày 14.5.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Eisenberger str.79a, 07629 Hemsderf

Giới tính: Nam

83. Trần Thùy Dương, sinh ngày 12.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kepser str.58, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Khánh Nhung, sinh ngày 04.9.1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Milbertshofener Str 106, 80807 München

Giới tính: Nữ

85. Hoàng Mạnh Linh, sinh ngày 02.5.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Gundebar str.38, 85057 Jugolstadt

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Bảo Anh, sinh ngày 23.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Fevstr.22, 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

87. Bùi Thị Thúy Phương, sinh ngày 22.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Naymann str.125, 99974 Muhlhausen

Giới tính: Nữ

88. Phạm Thị Mùi, sinh ngày 12.7.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Aretzstr 57, 52070 Aachen

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Anna Thùy Vy, sinh ngày 29.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ammarkt 20, 31224 Peine

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Mạnh Hoàng Florian, sinh ngày 26.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ammarkt 20, 31224 Peine

Giới tính: Nam

91. Đặng Quốc Quân, sinh ngày 29.11.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Königsberge str.20, 26197 Grosenkneten

Giới tính: Nam

92. Vũ Phương Linh Eliza, sinh ngày 15.11.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bahn Hof str.95, 49525 Lengerich

Giới tính: Nữ

93. Võ Hải Đăng, sinh ngày 20.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Sandkamp str10, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

94. Nguyễn Trương Hương Linh, sinh ngày 28.8.1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Finger Str. 41, 40213 Düsseldorf.

Giới tính: Nữ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 900/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu900/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo11/06/2013
Số công báoTừ số 311 đến số 312
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 900/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu900/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo11/06/2013
        Số công báoTừ số 311 đến số 312
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 900/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 17/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực