Quyết định 900/QĐ-TTg

Quyết định 900/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 900/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Tờ trình số 152/TĐKT-TCTHK ngày 21 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 845/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TCty Hàng không Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ban Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

2. Trung tâm Huấn luyện bay, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

3. Văn phòng Đảng ủy, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

4. Công ty Bay dịch vụ Hàng không, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Ban Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

6. Ông Dương Mạnh Cường, Trưởng ban Ban Dịch vụ thị trường, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

7. Ông Trần Đình Hưng, Phó Trưởng ban Ban Đổi mới-Phát triển doanh nghiệp, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

8. Ông Nguyễn Bùi Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ-Lao động Tiền lương, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

9. Ông Trần Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Ban Tài chính-Kế toán, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

10. Ông Bùi Đình Nghiểm, Chánh Văn phòng Đảng ủy,Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

11. Ông Trịnh Ngọc Thành, Trưởng ban Ban Kế hoạch thị trường, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Thái Trung, Trưởng Trung tâm Huấn luyện bay,Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

13. Ông Phan Xuân Đức, Đoàn trưởng Đoàn bay 919, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

14. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chánh Văn phòng-Đối ngoại, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

15. Ông Tạ Thiên Long, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

16. Ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng Phòng Phục vụ kỹ thuật sân đỗ, Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 900/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu900/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 900/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 900/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 900/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu900/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 900/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 900/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 14/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực