Quyết định 902/QĐ-BNN-TY

Quyết định 902/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm từ Braxin do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 902/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu thịt sản phẩm gia súc gia cầm Braxin 2017


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 902/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TỪ BRAXIN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết m, chế biến thịt của Braxin đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm kể từ ngày 23/3/2017 (danh sách các cơ sở được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Cục Thú y:

Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Braxin về Việt Nam trước ngày 23/3/2017. Nếu phát hiện thịt và sản phẩm tht của 21 nhà máy (theo danh sách đính kèm) thì tạm ngng kim dịch nhập khẩu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý theo quy định.

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Braxin biết để phối hợp thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Braxin kiểm soát được thịt và sản phẩm thịt bảo đảm an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Cục A86 - Bộ Công an;
- Vụ HTQT;
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, TY. (30)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỊT XUẤT KHẨU CỦA BRAXIN CẤM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 902/QĐ-BNN-TY, NGÀY 23/3/2017

STT

Tên Nhà máy chế biến

Mã s SIF

1

FRIGORIFICO OREGON S/A

55

2

FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

270

3

SEARA ALIMENTOS LTDA

530

4

PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP

825

5

BRF S/A

1010

6

FRIGORIFICO ARGUS LTDA

1710

7

FRIGOMAX FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA

1771

8

INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES FRIGOSANTOS LTDA

2021

9

PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA

2155

10

JJZ ALIMENTOS S. A.

2156

11

BALSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

2540

12

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. A.

2618

13

FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA - ME

2914

14

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S. S. P. M. A. LTDA

3459

15

BREYER & CIA LTDA

3522

16

FRIGORIFICO LARISSA LTDA

3704

17

CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - ME

3796

18

FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA

4040

19

E. H. CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA

4381

20

FÁBRICA DE FARINHA DE CARNES CASTRO LTDA

4460

21

TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVOS LTDA

4644

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 902/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu902/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hiệu lực23/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 902/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 902/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu thịt sản phẩm gia súc gia cầm Braxin 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 902/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu thịt sản phẩm gia súc gia cầm Braxin 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu902/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành23/03/2017
        Ngày hiệu lực23/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 902/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu thịt sản phẩm gia súc gia cầm Braxin 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 902/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu thịt sản phẩm gia súc gia cầm Braxin 2017

            • 23/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực