Quyết định 902/QĐ-TTg

Quyết định 902/QĐ-TTg năm 2008 về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 902/QĐ-TTg phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 902/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 2463/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 897/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Ngô Doãn Vịnh, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, và ông Ngô Doãn Vịnh chịu trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN; TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 902/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu902/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 902/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 902/QĐ-TTg phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 902/QĐ-TTg phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu902/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 902/QĐ-TTg phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 902/QĐ-TTg phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

            • 14/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực