Quyết định 905/QĐ-TTg

Quyết định 905/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 905/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 và số 25/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 849/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể (có danh sách kèm theo) đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3), Hùng (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Cờ Thi đua của Chính phủ:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Kon Tum;

2. Nhân dân và cán bộ thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

3. Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum;

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Kon Tum.

II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

2. Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

3. Đài Phát thanh-Truyền hình huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

4. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kon Tum;

5. Ông A Dao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

6. Bà Y Kim Sáng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 905/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu905/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 905/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 905/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 905/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu905/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 905/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 905/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 14/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực