Quyết định 906/QĐ-BHXH

Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 về "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÁY TRẠM” ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/3/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định này và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện mua sắm thiết bị máy trạm không được thấp hơn tiêu chuẩn quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 598/QĐ-BHXH ngày 20/6/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng ban Tài Chính - Kế toán, Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÁY TRẠM
(Kèm theo Quyết định số: 906/QĐ-BHXH ngày 05/09/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Hạng mục

Mô tả cấu hình tối thiểu

1

Bộ xử lý trung tâm

Intel Core i3-3220 (3MB cache/ 3.3GHz) hoặc tương đương

2

Bộ nhớ trong

2GB DDR3

Khả năng nâng cấp được 8GB DDR3

3

Ổ cứng lắp trong

Dung lượng 500GB, 3.5" Internal HDD Bay

Chuẩn SATA3

Tốc độ vòng quay: 7200 RPM

4

Card mạng

Tích hợp sẵn Gigabit Ethernet Network Connection

5

Ổ quang

DVD-ROM Drive

6

Giao diện kết nối

4 cổng USB 2.0; 1 cổng RJ-45 Ethernet.

7

Hệ điều hành

Window 7, Window 8, Linux, Mac...

8

Phụ kiện

Bàn phím, Chuột cổng USB

9

Nguồn

240W

10

Màn hình

18.5” LCD Monitor

11

Bảo hành

12 tháng

Lưu ý: Tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên là tiêu chuẩn tối thiểu, khuyến khích các đơn vị mua sắm thiết bị có cấu hình kỹ thuật cao hơn để có thời gian khai thác, sử dụng ổn định lâu dài (tối thiểu 5 năm), tránh sớm bị lạc hậu về kỹ thuật.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm Bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu906/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Văn Sinh
       Ngày ban hành05/09/2014
       Ngày hiệu lực05/09/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm Bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm Bảo hiểm xã hội

           • 05/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực