Quyết định 908/QĐ-UBND

Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 908/QĐ-UBND 2015 danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 844/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh ban hành danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 519/TTr-SLĐTBXH ngày 24/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng, cụ thể như sau

* Nghề phi nông nghiệp:

1. Quản lý mạng và khai thác Internet;

2. Thêu rua kết cườm;

3. Điêu khắc gỗ;

4. Lắp đặt, sửa chữa điện nước dân dụng;

5. May dân dụng;

6. Kỹ thuật làm lông mi.

* Nghề nông nghiệp:

1. Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê;

2. Kỹ thuật ghép điều.

Điều 2. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH;
- Lưu: VT(qđ063-15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 908/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu908/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực15/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 908/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 908/QĐ-UBND 2015 danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 908/QĐ-UBND 2015 danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu908/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Huy Phong
        Ngày ban hành15/05/2015
        Ngày hiệu lực15/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 908/QĐ-UBND 2015 danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 908/QĐ-UBND 2015 danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn Bình Phước

            • 15/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực