Quyết định 909/QĐ-UBND

Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu vào Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 909/QĐ-UBND đầu tư dự án đường cầu vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀ CẦU VÀO ĐỀN THỜ CỐ TNG BÍ THƯ LÊ DUẨN, HỒ KẺ GỖ, HUYỆN CẨM XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính ph hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đu tư xây dựng; Nghị định s59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy đnh một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 827/TTr-SGTVT ngày 31/3/2016; của Sở Kế hoạch và Đu tư tại Văn bản số 619 /SKHĐT-TĐ ngày 08/4/2016, kèm theo Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương số 174/BC-SKHĐT ngày 08/4/2016, Báo cáo kết quả thẩm đnh nguồn vn và kh năng cân đối vốn số 173/BC-SKHĐT ngày 08/4/2016 của Sở kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 971/STC-TCĐT ngày 08/4/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường và cầu vào Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng khó khăn về giao thông ra Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Dun, hồ Kẻ Gỗ, tạo điều kiện để Nhân dân dâng hương kết hợp tham quan du lịch, đồng thời tạo điểm nhấn về kiến trúc cnh quan cho du lịch sinh thái, tâm linh tại hồ Kẻ Gỗ.

2. Quy mô đầu tư dự kiến:

2.1. Phạm vi dự án: Điểm đầu Km0+00 nối tiếp với bến thuyền số 7 theo quy hoạch được duyệt của hồ Kẽ Gỗ; điểm cuối Km0+750 nối tiếp với bến thuyền lên Đền thờ. Tổng chiều dài: L=750m.

2.2. Quy mô xây dựng dự kiến:

- Phần cầu: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng kết cấu thép; gồm 6 nhịp L=22,0m; chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) Lcầu=132,35m.

Bề rộng cầu: B=0,2+3,0+0,2=3,4m.

Tải trọng thiết kế: Người đi bộ 3KN/m2, xe máy tải trọng trục 0,5 tấn.

- Đường hai đầu cầu: Đường giao thông nông thôn loại A; bề rộng nền đường Bnn=5,0m, bề rộng mặt đường Bmt=3,0m, bề rộng lề gia cố B1gc=2x1,0m=2,0m, mặt đường bê tông nhựa C12,5.

2.3. Các hạng mục phụ trợ: Nhà quản lý (mái bằng) rộng khoảng 45m2, bãi đậu xe rộng khoảng 400m2.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

5. Tổng mức đầu tư (dự kiến):

24.900 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách địa phương và xã hội hóa đầu tư.

Trong đó:

- Ngân sách địa phương: 30% tổng mức đầu tư.

- Xã hội hóa đầu tư: 70% tổng mức đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Thi gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2018.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan làm việc với các cá nhân, tổ chc nhằm huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đu tư.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, hưng dẫn Sở Giao thông Vận tải trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vn tải (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu:
VT, GT.
- Gửi: Bản giấy (9b) và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 909/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu909/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2016
Ngày hiệu lực13/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 909/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 909/QĐ-UBND đầu tư dự án đường cầu vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 909/QĐ-UBND đầu tư dự án đường cầu vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu909/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành13/04/2016
        Ngày hiệu lực13/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 909/QĐ-UBND đầu tư dự án đường cầu vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 909/QĐ-UBND đầu tư dự án đường cầu vào đền thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn Hà Tĩnh 2016

            • 13/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực