Quyết định 91/2008/QĐ-BNN

Quyết định 91/2008/QĐ-BNN về mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 91/2008/QĐ-BNN mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật đã được thay thế bởi Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT quản lý thuốc bảo vệ thực vật và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2008/QĐ-BNN mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 91/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Điều lệ về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu “Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trư­ởng Cục Bảo vệ thực vật, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

MẪU

 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số  91 /2008/QĐ-BNN ngày 09 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------
Số: .............. /GP-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Hà Nội, ngày ....... tháng........ năm 200.......

 

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bảo vệ thực vật;

Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-BNN-TCCB ngày ... tháng ... năm 200... của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Uỷ quyền giải quyết công việc cho Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật;

Căn cứ nhu cầu nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật tại công văn số…….. ngày…..tháng….năm……... của…………………………………………..................

Cục Bảo vệ thực vật đồng ý để ………………………. nhập khẩu trong năm ………. thuốc bảo vệ thực vật ...................................................................(1) với khối lượng sau đây:

Số TT

Khối lượng thuốc được nhập khẩu (tấn, lít)

Xuất xứ

Ghi chú

Chế phẩm trung gian
(nguyên liệu)

Thuốc thành phẩm

Tên chế phẩm

Khối lượng

Tên thành phẩm

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng: .......................................................................................................

Mục đích nhập khẩu (2):

Thời gian nhập khẩu: từ ngày  ký đến……………………………………............

Địa điểm nhập khẩu:………………………………………………………………...

Ghi chú:…………………………………………………………………………........

 

                                                                                      CỤC TRƯỞNG

 

(1) Ghi trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt Nam hoặc ghi chưa có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam

(2) Không cần ghi nội dung này đối với nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2008
Ngày hiệu lực11/10/2008
Ngày công báo26/09/2008
Số công báoTừ số 531 đến số 532
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 91/2008/QĐ-BNN mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 91/2008/QĐ-BNN mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu91/2008/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành09/09/2008
       Ngày hiệu lực11/10/2008
       Ngày công báo26/09/2008
       Số công báoTừ số 531 đến số 532
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 91/2008/QĐ-BNN mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2008/QĐ-BNN mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật