Quyết định 91-CT

Quyết định 91-CT năm 1982 về việc thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện vượt kế hoạch năm 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 91-CT thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện vượt kế hoạch 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1982


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 91-CT NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1982 VỀ THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐÃ THỰC HIỆN VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 1981 VÀ CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 1982

Trong quí I năm nay, các Bộ, ngành, địa phương gặp một số khó khăn về cấp phát vốn và thanh toán trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 344-UB/ĐT ngày 3-4-1982), của Ngân hàng đầu tư và xây dựng (Công văn số 52-NHĐT/XD/KH ngày 12-4-1982), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Cho phép các Bộ, ngành, địa phương được thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện vượt kế hoạch năm 1981 đối với những công trình trên hạn ngạch đã ghi vào danh mục đầu tư của Nhà nước năm 1981 và đã có chỉ tiêu kế hoạch, được Ngân hàng đầu tư và xây dựng xác nhận khối lượng đã thực hiện vượt kế hoạch năm 1981. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương đã chi cho công trình không có chỉ tiêu kế hoạch thì không được thanh toán, phải báo cáo lên Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước xét và đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển vốn cho Ngân hàng đầu tư và xây dựng, ngoài chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982, để Ngân hàng đầu tư và xây dựng thẩm tra và thanh toán cho các Bộ, các ngành, các địa phương theo đúng các chế độ hiện hành về quản lí xây dựng cơ bản của Nhà nước.

2. Nhằm đẩy mạnh thi công các công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982. Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư và xây dựng cần quan tâm giải quyết tốt việc cấp phát vốn và thanh toán kịp thời cho các Bộ, các ngành, các địa phương.

- Đối với những công trình đã ghi vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982, Ngân hàng đầu tư và xây dựng cấp phát vốn cho các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi vốn đã phân bổ cho từng Bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 153-HĐBT ngày 15-12-1981 của Hội đồng Bộ trưởng và Văn bản số 114-UB-VP ngày 10-2-1982 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thông báo phần chỉ tiêu xây dựng cơ bản năm 1982.

- Đối với thiết bị, xe máy, vật tư đã được Nhà nước cấp bổ sung cuối năm 1981 cho các Bộ, ngành, địa phương thì Ngân hàng đầu tư và xây dựng giải quyết cấp phát vốn để các Bộ, ngành, địa phương thanh toán và tiếp nhận thiết bị xe máy vật tư nói trên sớm đưa vào sử dụng.

- Đối với một số công trình đã vượt vốn ghi trong nhiệm vụ thiết kế, nhưng chưa được duyệt vốn bổ sung do đơn giá mới cho ngành xây dựng cơ bản chưa lập xong thì Ngân hàng đầu tư và xây dựng căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đầu tư đã ghi cho năm 1982 để tiếp tục cấp phát vốn cho những công trình này không để gián đoạn công việc thi công trong năm 1982. Bộ chủ quản lập tờ trình bổ sung theo đơn giá mới gửi cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước để trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt.

- Đối với số thiết bị vật tư đã nhập về theo đường thiết bị toàn bộ mà hiện nay các Bộ, ngành, địa phương chưa thanh toán được với Bộ Ngoại thương, thì các Bộ, ngành, địa phương có công trình phải lập kế hoạch tài vụ để xin vốn tiếp nhận, bảo quản và sử dụng, Bộ Tài chính, Ngân hàng đầu tư và xây dựng Bộ Ngoại thương bàn bạc giải quyết sớm vấn đề này để giải quyết vốn ứ đọng của ngoại thương. Trường hợp có mắc mứu, cần báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét và quyết định.

- Vốn đầu tư ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 theo Quyết định số 153-HĐBT ngày 15-12-1981 của Hội đồng Bộ trưởng và Văn bản số 114-UB/VP ngày 10-2-1982 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước là vốn tính theo giá cũ trước ngày 1 tháng 10 năm 1981; để tránh nhầm lẫn, Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư và xây dựng cần thống nhất việc tính chuyển đổi vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 theo hệ thống giá mới. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Thông tư số 9-UB/VKT ngày 20-2-1982 của Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán và thanh toán sản phẩm xây dựng theo giá bán buôn mới áp dụng từ ngày 1-1-1982 và Thông tư số 4-TC/NSNN ngày 8-2-1982 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính nâng hệ số khấu hao cơ bản, để tính chuyển đổi vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 theo hệ thống giá mới.

- Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, Bộ Tài chính, Ngân hàng đầu tư và xây dựng thống nhất việc tính chuyển đổi vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1982 theo hệ thống giá mới, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập các bản kế hoạch tài vụ gồm mức vốn do ngân sách cấp phát và mức vốn vay ngân hàng, và chỉ đạo các cơ sở trực thuộc của ngành mình để tiến hành cấp phát vốn và thanh toán cho các công trình xây dựng năm 1982.

Hệ số chuyển đổi theo Thông tư số 9-UB/VKT nói trên là cơ sở trước mắt để thanh toán. Nay để đảm bảo việc lập dự toán và việc thanh toán được chính xác, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước cần soạn thảo để ban hành chính thức trong quý III-1982 đơn giá xây dựng cơ bản theo hệ thống giá bán buôn mới để áp dụng cho năm 1983 trở đi.

- Căn cứ vào đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương về việc sắp xếp lại các công trình xây dựng theo Quyết định số 4-CT ngày 16-1-1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cần xem xét cụ thể và trong quý II-1982 có kiến nghị lên chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét và quyết định.

Trong kỳ điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản vào tháng 6 năm 1982 Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cần phân bổ vốn ghi theo giá mới.

3. Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước, thủ trưởng các Bộ, các Uỷ ban nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/1982
Ngày hiệu lực29/04/1982
Ngày công báo30/04/1982
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 91-CT thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện vượt kế hoạch 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1982


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 91-CT thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện vượt kế hoạch 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1982
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu91-CT
        Cơ quan ban hànhChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
        Người kýĐỗ Mười
        Ngày ban hành14/04/1982
        Ngày hiệu lực29/04/1982
        Ngày công báo30/04/1982
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 91-CT thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện vượt kế hoạch 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1982

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 91-CT thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện vượt kế hoạch 1981 và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1982

              • 14/04/1982

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/04/1982

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/1982

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực