Quyết định 91-HĐBT

Quyết định 91-HĐBT năm 1981 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 91-HĐBT NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 1981 VỀ NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 233-CP ngày 8-6-1981 của Hội đồng Chính phủ về việc chia trường Hành chính và kinh tế Trung ương thành hai trường;
Theo đề nghị của đồng chí Hiệu trưởng Trường Hành chính Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Trường Hành chính Trung ương là cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý Nhà nước có trình độ cao cấp, trung cấp; tổ chức việc nghiên cứu khoa học quản lý Nhà nước và chỉ đạo việc bồi dưỡng, đào tạo các loại cán bộ quản lý Nhà nước thuộc các ngành, các cấp.

Điều 2- Trường Hành chính Trung ương có nhiệm vụ:

1. Cùng với Ban Tổ chức của Chính phủ xây dựng kế ohạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý Nhà nước thuộc các cấp, các ngành theo chính sách và quy hoạch chung; trình Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt và tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó.

2. Tổ chức đào tạo cán bộ có trình độ cao cấp về quản lý Nhà nước, có phẩm chất chính trị tốt để bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước ở các cấp, các ngành.

3. Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức về khoa học quản lý Nhà nước cho cán bộ đương chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp huyện trở lên, bao gồm cán bộ quản lý Nhà nước cao cấp và trung cấp ở các cơ quan Trung ương; chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện và cấp tương đương; cán bộ phụ trách các sở, ty của tỉnh, thành phố...

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên cho Trường Hành chính Trung ương; bồi dưỡng đào tạo giáo viên cho các Trường Hành chính địa phương và hướng dẫn các trường này về chương trình, nội dung giảng dạy, tài liệu giáo khoa, phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy, học tập.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu lý luận về Nhà nước và khoa học quản lý Nhà nước; tổ chức tham quan khảo sát thực tế nhằm rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước ở các cấp, các ngành, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của trường.

6. Đặt quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em để trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước và đồi ngũ giáo viên của trường.

7. Xây dựng tổ chức và cơ sở vật chất kỹ thuật của trường; quản lý các mặt hoạt động của trường theo quy định của Nhà nước.

Điều 3- Trường Hành chính Trung ương có hai hệ:

- Hệ bồ dưỡng ngắn hạn cho cán bộ đương chức làm công tác quản lý Nhà nước cao cấp và trung cấp từ huyện trở lên;

- Hệ đào tạo dài hạn cho cán bộ trẻ theo chương trình cao cấp.

Việc bồi dưỡng và đào tạo theo hai hình thức tại trường và tại chức.

Điều 4- Trường Hành chính Trung ương do một giám đốc phụ trách và một số phó giám đốc giúp việc:

Bộ máy tổ chức của trường gồm có:

- Ban giáo vụ;

- Ban tư liệu - thư viện;

- Các khoa: Khoa lý luận cơ sở,

Khoa luật,

Khoa quản lý hình chính Nhà nước.

- Các tổ bộ môn;

- Ban tổ chức cán bộ;

- Văn phòng của trường.

Trường có Hội đồng khoa học do Giám đốc làm Chủ tịch.

Cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị trực thuộc trường được bổ nhiệm và hoạt động theo quy chế chung như các cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 5- Trường Hành chính Trung ương đóng tại Thành phố Hà Nội (Cơ sở Trường Hành chính Trung ương cũ ở phường Láng Hạ, Quận Đống Đa).

Trường có phân hiệu đóng tại thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở phân hiệu Trường Hành chính Trung ương cũ ở số 10 đường 3 tháng 2, quận 10).

Điều 7- Các đồng chí Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ, giám đốc Trường Hành chính Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 91-HĐBT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 91-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/09/1981
Ngày hiệu lực 11/10/1981
Ngày công báo 30/11/1981
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 91-HĐBT nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trường Hành chính trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 91-HĐBT nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trường Hành chính trung ương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 91-HĐBT
Cơ quan ban hành Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Tố Hữu
Ngày ban hành 26/09/1981
Ngày hiệu lực 11/10/1981
Ngày công báo 30/11/1981
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 26/09/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/11/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/10/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực