Quyết định 91/QĐ-HQTTH

Quyết định 91/QĐ-HQTTH năm 2017 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 91/QĐ-HQTTH 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Huế 2017 2018


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/QĐ-HQTTH

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2018

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2017-2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TCHQ (VP);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT, VP(TH).

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Hiển

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong quản lý Nhà nước về Hải quan nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, đầu tư và du lịch trên địa bàn; Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và không để phát sinh nợ xấu; Phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

2. Phát huy truyền thống, thực hiện kỷ cương, lao động sáng tạo, xây dựng Hải quan Thừa Thiên Huế vững mạnh.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2017-2018

Thực hiện chính sách chất lượng, Cục Hải quan Thừa Thiên Huế cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:

1. Chủ động cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, du lịch, đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận hành thông suốt, an ninh, an toàn Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, thực hiện kết nối một cửa quốc gia và một cửa ASEAN cùng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành và trung tâm hành chính công của tỉnh.

2. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và tỉnh giao hằng năm; Nâng cao năng lực công tác quản lý rủi ro; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan; Hoàn thành đúng tiến độ 100% các Kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm hằng năm của Cục.

3. Rà soát Kế hoạch nguồn lực, đào tạo công chức theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, có tác phong văn minh, lịch sự, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại; Phấn đấu 100% công chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ với phương châm hành động: "Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả".

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/QĐ-HQTTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/QĐ-HQTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/QĐ-HQTTH

Lược đồ Quyết định 91/QĐ-HQTTH 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Huế 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 91/QĐ-HQTTH 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Huế 2017 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu91/QĐ-HQTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýHoàng Văn Hiển
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 91/QĐ-HQTTH 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Huế 2017 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/QĐ-HQTTH 2017 Chính sách Mục tiêu chất lượng Cục Hải quan Huế 2017 2018

            • 05/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực