Quyết định 911/QĐ-UBND

Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2011 công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 911/QĐ-UBND 2011 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 911/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đến Tỉnh ủy và các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 lên Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm xây dựng chương trình hành động cụ thể của ngành, đơn vị địa phương mình để tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 911/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu911/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 911/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 911/QĐ-UBND 2011 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 911/QĐ-UBND 2011 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu911/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 911/QĐ-UBND 2011 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 911/QĐ-UBND 2011 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị đến 2020

            • 18/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực