Quyết định 913/QĐ-NHPT

Quyết định 913/QĐ-NHPT năm 2008 hướng dẫn Chế độ kế toán do Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 913/QĐ-NHPT hướng dẫn Chế độ kế toán


NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 913/QĐ-NHPT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của NHPT Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 15682/BTC-CĐKT ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận chế độ kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tài chính kế toán - kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bao gồm:

Phần I: Tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phần II: Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.

Phần III: Hệ thống chứng từ kế toán.

Phần IV: Hệ thống sổ kế toán.

Phần V: Hệ thống báo cáo tài chính.

Phần VI: Hướng dẫn quyết toán năm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thay thế cho những nội dung quy định trước đây trái với Quyết định này. Trưởng Ban Tài chính kế toán, kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng quản lý (để b/c);
- TGĐ, các P. TGĐ;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 913/QĐ-NHPT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu913/QĐ-NHPT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 913/QĐ-NHPT

Lược đồ Quyết định 913/QĐ-NHPT hướng dẫn Chế độ kế toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 913/QĐ-NHPT hướng dẫn Chế độ kế toán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu913/QĐ-NHPT
       Cơ quan ban hànhNgân hàng phát triển Việt Nam
       Người kýNguyễn Quang Dũng
       Ngày ban hành31/12/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 913/QĐ-NHPT hướng dẫn Chế độ kế toán

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 913/QĐ-NHPT hướng dẫn Chế độ kế toán

           • 31/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực