Quyết định 914/QĐ-BKHCN

Quyết định 914/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa cháy, Phương tiện phòng cháy chữa cháy, Hệ thống chữa cháy bằng khí và Phương tiện chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 914/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Phòng cháy chữa cháy


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 914/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 7 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1)

TCVN 4878 : 2009

ISO 3941 : 2007

Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy

2)

TCVN 5740 : 2009

Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su

3)

TCVN 6305-5 : 2009

ISO 6182-5 : 2006

Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn

4)

TCVN 7161-1 : 2009

ISO 14520-1 : 2006

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 1: Yêu cầu chung.

5)

TCVN 7161-9 : 2009

ISO 14520-9 : 2006

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC - 227ea

6)

TCVN 7161-13 : 2009

ISO 14520-13 : 2005

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13 : Khí chữa cháy IG - 100

7)

TCVN 8060 : 2009

ISO 14557 : 2002

Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 914/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu914/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 914/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 914/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 914/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu914/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 914/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Phòng cháy chữa cháy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 914/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Phòng cháy chữa cháy

            • 01/06/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực