Quyết định 915/QĐ-BKHCN

Quyết định 915/QĐ-BKHCN năm 2009 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam về Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng và Thang máy thủy lực do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 915/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Thang máy thủy lực


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 915/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 2 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1)

TCVN 5867 : 1995

Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn

2)

TCVN 6396 : 1998

Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 915/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu915/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 915/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 915/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Thang máy thủy lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 915/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Thang máy thủy lực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu915/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 915/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Thang máy thủy lực

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 915/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng Thang máy thủy lực

            • 01/06/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực