Quyết định 916/QĐ-BXD

Quyết định 916/QĐ-BXD năm 2009 giải quyết khiếu nại của ông Hà Mạnh Cảnh (đại diện phái Hà Viên) trú tại 22/5 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế, tỉnh Thừa hiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 916/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại ông Hà Mạnh Cảnh


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 916/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG HÀ MẠNH CẢNH (ĐẠI DIỆN PHÁI HÀ VIÊN) TRÚ TẠI 22/5 ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính Phủ số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc Hội;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung: số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004, số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01/07/1991;
Căn cứ Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giải quyết nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01/07/1991;
Căn cứ Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dich dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Xét đơn của ông Hà Mạnh Cảnh (đại diện phái Hà Viên) khiếu nại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời xin lại hai căn nhà 25A, 25B (số mới 31 và 33) đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế.
Căn cứ hồ sơ:
Hai căn nhà 31 và 33 đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế nguyên trước đây thuộc sở hữu của phái Hà Viên có diện tích 1517 m2 (được Thị trưởng thành phố Huế cấp phép xây dựng năm 1963). Sau khi xây dựng xong phái Hà Viên dùng để cúng lễ, giao cho ông Hà Mạnh Cảnh quản lý và cho hai hộ bà Hà Thị Như Ý và bà Hà Thị Như Lan (con cháu phái Hà Viên) vào ở để trông coi. Sau năm 1975, gia đình bà Hà Thị Như Lan đi kinh tế mới ở Sông Bé, phái Hà Viên để cho vợ chồng ông Châu Văn Hạnh- bà Hà Thị Tuyết Mai (cũng là con cháu phái Hà Viên) vào ở hai căn nhà này.
Ngày 21/12/1979, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) ban hành Quyết định số 2378/QĐ/UB quản lý hai căn nhà 31 và 33 đường Nguyễn Thái Học của ông Hà Mạnh Cư; trong Quyết định ghi là “quản lý toàn bộ nhà đất cho ở nhờ có cũng lễ, trong diện cải tạo xã hội chủ nghĩa của ông Hà Mạnh Cư”. Sau khi có quyết định quản lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên vẫn để các hộ gia đình trên tiếp tục sử dụng các căn nhà này, nhưng không kí hợp đồng thuê (hiện nay hộ bà Hà Thị Như Ý sử dụng nhà 31 Nguyễn Thái Học có diện tích đất là 397,737 m2, hộ ông Châu Văn Hạnh và vợ là bà Hà Thị Tuyết Mai sử dụng nhà 33 Nguyễn Thái Học có diện tích đất là 339,032 m2).
Năm 1987, ông Hà Mạnh Cư chết, ông Hà Mạnh Cảnh (là con ông Hà Mạnh Cư) được bầu làm Trưởng phái Hà Viên. ông Hà Mạnh Cảnh đại diện phái Hà Viên có đơn khiếu nại xin lại các căn nhà trên.
Ngày 07/10/2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2312/QĐ-UBND bác đơn của ông Hà Mạnh Cảnh
Ông Hà Mạnh Cảnh không đồng ý với quyết định trên, tiếp tục khiếu nại đến Bộ Xây dựng.
Qua nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng nhận thấy: Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có nội dung bác đơn ông Hà Mạnh Cảnh đòi lại hai căn nhà 31 và 33 đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế là chưa có cơ sở. Bởi lẽ, hai căn nhà 31, 33 đường Nguyễn Thái Học thuộc sở hữu của phái Hà Viên. Các hộ con cháu vào ở để trông nom chứ không phải cho thuê và hai căn nhà này là nhà thờ họ chứ không phải cơ sở tôn giáo, do đó không thuộc diện Nhà nước quản lý nhà theo chính sách cải tạo nhà đất trước ngày 01/7/1991 (được quy định tại điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội). Mặt khác, hai căn nhà này tuy Nhà nước có văn bản quản lý nhưng trên thực tế đã không quản lý và bố trí sử dụng, hai hộ gia đình đang trực tiếp sử dụng hai căn nhà này là con cháu của phái Hà viên, được phái Hà Viên cho ở nhờ. Vì vậy, đây là quan hệ dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân được xác lập trước ngày 01/7/1991 thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Từ những lý lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết khiếu nại của ông Hà Mạnh Cảnh xin lại hai căn nhà 31 và 33 đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không tiếp tục quản lý hai căn nhà 31 và 33 đường Nguyễn Thái Học theo các chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa về nhà đất trước ngày 01/7/1991. Các tranh chấp liên quan đến hai căn nhà này là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án giải quyết.

Điều 3. Đây là quyết định cuối cùng giải quyết khiếu nại của ông Hà Mạnh Cảnh (đại diện phái Hà Viên) khiếu nại về quyền sở hữu nhà số 31 và 33, đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hà Mạnh Cảnh, bà Hà Thị Như Lan, bà Hà Thị Tuyết Mai và các cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VP , TTr XD. (Hg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 916/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu916/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2009
Ngày hiệu lực15/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 916/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 916/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại ông Hà Mạnh Cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 916/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại ông Hà Mạnh Cảnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu916/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành15/09/2009
        Ngày hiệu lực15/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 916/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại ông Hà Mạnh Cảnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 916/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại ông Hà Mạnh Cảnh

            • 15/09/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực