Quyết định 919/QĐ-UBND

Quyết định 919/QĐ-UBND phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông dân tộc nội trú các trường: Đại học Lâm nghiệp, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2014 - 2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 919/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú 2014 2015 Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CÁC TRƯỜNG: ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP, HỮU NGHỊ 80, HỮU NGHỊ T78, PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 49/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trư­ờng Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 839/TTr-SGDĐT ngày 02/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phân bổ chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú các trường: Đại học Lâm nghiệp, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

1. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Đơn vị

Đại học Lâm nghiệp

Hữu nghị 80

Hữu nghị T78

Vùng cao Việt Bắc

Cộng

Chính thức

Dự bị

Đối tượng 1

Đối tượng 2

1

Huyện Chợ Mới

01

 

01

02

01

02

07

2

Huyện Na Rì

01

 

02

03

02

02

10

3

Huyện Chợ Đồn

01

 

01

02

01

01

06

4

Huyện Bạch Thông

 

01

01

01

01

 

04

5

Huyện Ngân Sơn

01

 

01

02

01

01

06

6

Huyện Ba Bể

01

01

02

03

02

02

11

7

Huyện Pác Nặm

01

 

02

02

01

02

08

8

Toàn tỉnh

 

 

 

 

01 dân tộc Kinh

 

01

 

Cộng

06

02

10

15

10

10

53

2. Kế hoạch tuyển sinh: Thực hiện theo Kế hoạch số: 838/KH-SGDĐT ngày 02/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyển sinh các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú triển khai và tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú các trường: Đại học Lâm nghiệp, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2014 - 2015 theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 919/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu919/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 919/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 919/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú 2014 2015 Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 919/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú 2014 2015 Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu919/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành06/06/2014
        Ngày hiệu lực06/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 919/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú 2014 2015 Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 919/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú 2014 2015 Bắc Kạn

            • 06/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực