Quyết định 92/2001/QĐ-TTg

Quyết định 92/2001/QĐ-TTg về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Quyết định 92/2001/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 114/2008/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2001/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 92/2001/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hoạt động có hiệu quả;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sự bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ tại các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ và Công ước của Liên hợp quốc về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW); chủ trì soạn thảo báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước CEDAW ở Việt Nam.

4. Cơ quan đầu mối trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về vấn đề bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

Điều 2. Thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam gồm có:

1. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Chủ tịch ủy ban.

2. Các Phó Chủ tịch ủy ban :

- 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

3. Các ủy viên Uỷ ban:

- 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- 01 Thứ trưởng Bộ Y tế,

- 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

- 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

- 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp,

- 01 Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- 01 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam,

- 01 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình,

- Mời 01 đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng,

- Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

- Mời 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

- Mời 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Các thành viên Uỷ ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch ủy ban thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách các thành viên ủy ban.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam quyết định thành lập Văn phòng giúp việc ủy ban đảm bảo nguyên tắc gọn, hiệu quả, không phát sinh biên chế riêng và không làm tăng kinh phí hoạt động. Văn phòng Uỷ ban quốc gia được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cử người tham gia giúp việc.

Trụ sở Uỷ ban được đặt tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. ủy ban được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc.

Quy chế làm việc của Uỷ ban do Chủ tịch Uỷ ban quyết định.

Uỷ ban có con dấu riêng và được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động qua cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 72/TTg ngày 25 tháng 02 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2001
Ngày hiệu lực26/06/2001
Ngày công báo08/07/2001
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 92/2001/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 92/2001/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu92/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành11/06/2001
        Ngày hiệu lực26/06/2001
        Ngày công báo08/07/2001
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 92/2001/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2001/QĐ-TTg kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam