Quyết định 92/2008/QĐ-TTg

Quyết định 92/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 92/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 92/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ĂNG-GÔ-LA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ ký tại Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 2008.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu co hiệu lực của Hiệp định nói trên.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định./.

 


Nơi nhận:
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 92/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 92/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu92/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 92/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ

            • 10/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực