Quyết định 92/QĐ-UBND

Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 92/QĐ-UBND 2009 bổ sung chức năng nhiệm vụ đổi tên Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỔI TÊN TRUNG TÂM SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Văn bản số 121/CĐBVN-QLPT&NL ngày 09/01/2008 của Cục đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 55/TT-SGTVT ngày 03/3/2009 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 67a/TTr-SNV ngày 10/3/2009 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang, như sau:

1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cho Trung tâm Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Đổi tên Trung tâm Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đào tạo - Sát hạch lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2009
Ngày hiệu lực10/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 92/QĐ-UBND 2009 bổ sung chức năng nhiệm vụ đổi tên Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 92/QĐ-UBND 2009 bổ sung chức năng nhiệm vụ đổi tên Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu92/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành10/03/2009
        Ngày hiệu lực10/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 92/QĐ-UBND 2009 bổ sung chức năng nhiệm vụ đổi tên Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/QĐ-UBND 2009 bổ sung chức năng nhiệm vụ đổi tên Trung tâm sát hạch lái xe Tuyên Quang

            • 10/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực