Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN

Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN năm 2010 công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động của năm ASEAN do Ủy ban quốc gia về ASEAN 2010 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010


ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 92/QĐ-UBQGASEAN

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH ĐỂ HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM ASEAN 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tiểu Ban Vật chất - Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010;
Xét đề nghị của Tiểu ban Vật chất - Hậu cần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động của năm ASEAN 2010, gồm có:

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3. Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

4. Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

Điều 2. Các nhà tài trợ chính được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được phép sử dụng hình ảnh logo ASEAN 2010 vào mục đích kinh doanh.

2. Được xuất hiện trên trang Web chính thức với đường link danh vị nhà tài trợ chính.

3. Có quyền lựa chọn một nhãn hiệu tên thương mại duy nhất làm Danh vị tài trợ. Các nhãn hiệu khác với nhãn hiệu hoặc tên thương mại tài trợ sẽ không được hưởng quyền lợi áp dụng đối với Nhà tài trợ.

4. Được quảng cáo hình ảnh và nhãn hiệu tài trợ tại khu vực xung quanh nơi tổ chức Hội nghị, trục đường chính từ khách sạn đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia theo Kế hoạch tổng thể của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010. Nhãn hiệu tài trợ được in trên tất cả các ấn phẩm chính thức của Ban tổ chức ASEAN 2010 với chú thích “Nhà tài trợ chính của ASEAN 2010”.

5. Được mời tham dự các hoạt động chính thức liên quan đến sự kiện của năm ASEAN 2010.

Điều 3. Giao Tiểu ban Văn hóa Tuyên truyền làm đầu mối để hỗ trợ các Nhà tài trợ chính thực hiện các quyền lợi được hưởng.

Điều 4. Tiểu ban Vật chất - Hậu cần và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 1;
- Các Tiểu ban ASEAN 2010;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, Các PCN; Vụ QHQT, TV, Cục QT, TTHNQG, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, UBQG ASEAN (5).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/QĐ-UBQGASEAN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/QĐ-UBQGASEAN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2010
Ngày hiệu lực12/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/QĐ-UBQGASEAN

Lược đồ Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu92/QĐ-UBQGASEAN
        Cơ quan ban hànhỦy ban quốc gia về ASEAN 2010
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành12/03/2010
        Ngày hiệu lực12/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/QĐ-UBQGASEAN công nhận Nhà tài trợ chính để hỗ trợ tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010

            • 12/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực