Quyết định 920/QĐ-UBND

Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2009 Kế hoạch thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 920/QĐ-UBND 2009 dự án hệ thống địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 01 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

Căn cứ Chỉ thị số 02/2008/CT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH 12 ngày 12/11/2007 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 492/STNMT-ĐĐBĐ ngày 17 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định này đến các đơn vị thi công; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

3. Quá trình thực hiện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, hoàn thiện nội dung Kế hoạch đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 920/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu920/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2009
Ngày hiệu lực01/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(05/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 920/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 920/QĐ-UBND 2009 dự án hệ thống địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 920/QĐ-UBND 2009 dự án hệ thống địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu920/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành01/04/2009
        Ngày hiệu lực01/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (05/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 920/QĐ-UBND 2009 dự án hệ thống địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 920/QĐ-UBND 2009 dự án hệ thống địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Bình Thuận

            • 01/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực