Quyết định 921/QĐ-TTg

Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2015 công nhận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 921/QĐ-TTg 2015 công nhận huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4623/TTr-BNN-VPĐP ngày 12 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ TW, các đ/c Cố vấn BCĐ TW, VPĐP (Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định (VPĐP NTM tỉnh Nam Định);
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, NC, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 921/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu921/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 921/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 921/QĐ-TTg 2015 công nhận huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 921/QĐ-TTg 2015 công nhận huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu921/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 921/QĐ-TTg 2015 công nhận huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 921/QĐ-TTg 2015 công nhận huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

           • 23/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực