Quyết định 921/QĐ-TTg

Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 về chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 chuyển giao trách nhiệm theo dõi ban hành văn bản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM THEO DÕI TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ; Số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật; Số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình soạn thảo, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; định kỳ hàng tháng, 6 tháng và hàng năm có báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng các báo cáo giải trình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị ý kiến trả lời các chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh;

d) Trong năm 2013, ban hành Thông tư quy định về quy trình và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

2. Văn phòng Chính phủ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2013, Văn phòng Chính phủ hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh cho Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 921/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu921/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2013
Ngày hiệu lực12/06/2013
Ngày công báo23/06/2013
Số công báoTừ số 343 đến số 344
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 921/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 chuyển giao trách nhiệm theo dõi ban hành văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 chuyển giao trách nhiệm theo dõi ban hành văn bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu921/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/06/2013
        Ngày hiệu lực12/06/2013
        Ngày công báo23/06/2013
        Số công báoTừ số 343 đến số 344
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 chuyển giao trách nhiệm theo dõi ban hành văn bản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 921/QĐ-TTg năm 2013 chuyển giao trách nhiệm theo dõi ban hành văn bản

            • 12/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực