Quyết định 923-QĐ/LB

Quyết định 923-QĐ/LB năm 1977 về việc tạm thời cho thi hành thống nhất trong cả nước biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 923-QĐ/LB

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM THỜI CHO THI HÀNH THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG TÀU CHẠY VEN BIỂN TRONG NƯỚC.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 170-CP ngày 26-11-1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành biểu cước vận tải ven biển.
Để tạm thời thống nhất quản lý biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển trong nước.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Trong lúc chờ đợi xây dựng lại biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển trình Chính phủ duyệt ban hành, nay liên bộ tạm thời cho thi hành thống nhất trong cả nước biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển theo nghị định số 170-CP ngày 26-11-1964 của Hội đồng Chính phủ.

Riêng đối với các mặt hàng than, apatite, các loại phân bón, thuốc trừ sâu vận chuyển từ các cảng thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng đến cảng Sài Gòn được giảm 20% trên biểu cước nói trong quyết định này.

Điều 2. – Quyết định này bắt đầu thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 1977.

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Phan Trọng Tuệ

CHỦ NHIỆM
ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
Tô Duy

 

Thuộc tính văn bản 923-QĐ/LB
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 923-QĐ/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/1977
Ngày hiệu lực 01/04/1977
Ngày công báo 30/04/1977
Số công báo Số 7
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 923-QĐ/LB tạm thời cho thi hành thống nhất trong cả nước biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 923-QĐ/LB tạm thời cho thi hành thống nhất trong cả nước biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển trong nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 923-QĐ/LB
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban Vật giá Nhà nước
Người ký Phan Trọng Tuệ, Tô Duy
Ngày ban hành 31/03/1977
Ngày hiệu lực 01/04/1977
Ngày công báo 30/04/1977
Số công báo Số 7
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 31/03/1977

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/04/1977

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/1977

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực