Quyết định 924/QĐ-BYT

Quyết định 924/QĐ-BYT năm 2020 về cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 924/QĐ-BYT 2020 chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (COVID-19)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona”;

Căn cứ Biên bản và báo cáo đánh giá và xác nhận năng lực xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.

Theo đề nghị của Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ thực hiện xét nghiệm chn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Điều 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ thực hiện xét nghiệm COVID-19 và báo cáo theo quy định hiện hành. Khi phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cần chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm khẳng định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý khám, chữa bệnh; Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh (để thực
hiện);
- Sở Y tế Cần Thơ (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 924/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu924/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2020
Ngày hiệu lực17/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(23/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 924/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 924/QĐ-BYT 2020 chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 924/QĐ-BYT 2020 chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu924/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành17/03/2020
        Ngày hiệu lực17/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (23/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 924/QĐ-BYT 2020 chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 924/QĐ-BYT 2020 chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

              • 17/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực