Quyết định 926/QĐ-BXD

Quyết định 926/QĐ-BXD năm 2010 công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 926/QĐ-BXD công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 926/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 2089/TTr-UBND ngày 08/10/2010 về việc thẩm định đề án đề nghị công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là đô thị loại III;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng là đô thị loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, CT,
GTVT, QP, TM&MT, VH-TT&DL;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VP, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 926/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu926/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2010
Ngày hiệu lực18/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 926/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 926/QĐ-BXD công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 926/QĐ-BXD công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu926/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành18/10/2010
        Ngày hiệu lực18/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 926/QĐ-BXD công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 926/QĐ-BXD công nhận thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

            • 18/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực