Quyết định 9271/QĐ-UBND

Quyết định 9271/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 9271/QĐ-UBND 2014 xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011 2020 Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9271/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2784/TTr-SYT ngày 10 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 26 (hai mươi sáu) xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 (có danh sách kèm theo) tại thời điểm tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của các xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND các xã, phường có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Thành ủy, HĐND TP (báo cáo);
- CT; PCT HĐThơ ;
- Sở Nội vụ;
- CVP ; PVP NVKhoa;
- Lưu: VT, TH, VX (Trâm Anh).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 9271/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND thành phố)

I. QUẬN HẢI CHÂU (05 phường)

1. Hòa Cường Nam

2. Hòa Cường Bắc

3. Hòa Thuận Tây

4. Nam Dương

5. Hải Châu II

II. QUẬN THANH KHÊ (07 phường)

1. An Khê

2. Chính Gián

3. Hòa Khê

4. Tân Chính

5. Xuân Hà

6. Thanh Khê Đông

7. Thanh Khê Tây

III. QUẬN SƠN TRÀ (02 phường)

1. An Hải Đông

2. An Hải Tây

IV. QUẬN NGŨ HÀNH SƠN (03 phường)

1. Hoà Hải

2. Khuê Mỹ

3. Mỹ An

V. QUẬN LIÊN CHIỂU (02 phường)

1. Hoà Minh

2. Hoà Khánh Nam

VI. QUẬN CẨM LỆ (03 phường)

1. Hoà Thọ Đông

2. Hoà Thọ Tây

3. Hòa An

VII. HUYỆN HÒA VANG (04 xã)

1. Hoà Phong

2. Hoà Phước

3. Hoà Khương

4. Hoà Nhơn

 

Tổng cộng: 26 xã, phường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9271/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9271/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2014
Ngày hiệu lực23/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9271/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 9271/QĐ-UBND 2014 xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011 2020 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 9271/QĐ-UBND 2014 xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011 2020 Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu9271/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành23/12/2014
        Ngày hiệu lực23/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 9271/QĐ-UBND 2014 xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011 2020 Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 9271/QĐ-UBND 2014 xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 2011 2020 Đà Nẵng

            • 23/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực