Quyết định 93/2003/QĐ-BCN

Quyết định 93/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2003 CHO CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 72/2003/QĐ-BCN ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thành lập Công ty Nhựa Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Công ty Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và tìm biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Nhựa Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NN Việt Nam,
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

PHỤ LỤC

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003 CỦA CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-BCN ngày tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị

Kế hoạch

2003

I. Giá trị sản xuất công nghiệp

Tỷ đồng

111,9

II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu

 

 

1. Màng co và bao bì nhựa các loại

1.000 m2

23.000

2. Két nhựa và các loại container nhựa

1.000 cái

900

3. Chai PET và chai nhựa 3 lớp

1.000 cái

46.000

III. Tổng doanh thu

Tỷ đồng

345,3

Trong đó : Doanh thu sản xuất CN

"

119,0

IV. Giá trị xuất khẩu

1.000 USD

100

V. Giá trị nhập khẩu

1.000 USD

12.945

Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2003
Ngày hiệu lực27/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 93/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 93/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu93/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành27/05/2003
        Ngày hiệu lực27/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 93/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Việt Nam

            • 27/05/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực