Quyết định 93/2004/QĐ-UB

Quyết định 93/2004/QĐ-UB bổ sung điểm 6 tại Điều 10 của Quyết định 151/2002/QĐ-UB quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 93/2004/QĐ-UB điều chỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở đã được thay thế bởi Quyết định 61/2008/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người có công Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2004/QĐ-UB điều chỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 93/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1207/CV-TC ngày 20 tháng 4 năm 2004 và Biên bản họp liên ngành Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài nguyên và Môi trường - Cục thuế thành phố - Công ty Quản lý và Khai thác nhà đất ngày 9 tháng 4 năm 2004, đã được Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thống nhất thông qua tại cuộc họp giao ban ngày 10 tháng 5 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung thêm điểm 6 tại Điều 10 của Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau :

- Mức miễn giảm tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP nêu trong Điều 9 và Điều 10 tối đa không vượt quá mức miễn giảm quy định tại Điều 13 của Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004.

Điều 2: Ngoài nội dung bổ sung ở Điều 1 của Quyết định này, các nội dung khác của Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn có hiệu lực thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi gửi:
- Như Điều 3,
- TVTU, TTHĐND,
- Chủ tịch và các PCT,
- CPVP.
- Lưu VT, VX, QLĐT&ĐT, TH, NCPC

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2004
Ngày hiệu lực17/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 93/2004/QĐ-UB điều chỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 93/2004/QĐ-UB điều chỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu93/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Năm
       Ngày ban hành17/05/2004
       Ngày hiệu lực17/05/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 93/2004/QĐ-UB điều chỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2004/QĐ-UB điều chỉnh miễn giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở