Quyết định 93/2005/QĐ-BNV

Quyết định 93/2005/QĐ-BNV về danh mục mã số các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 93/2005/QĐ-BNV danh mục mã số cơ quan nhà nước


BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2005/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MÃ SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành tạm thời danh mục mã số các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị cấp thẻ công chức để sử dụng trong quản lý đội ngũ công chức khi thi hành công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Toà án NDTC;
- Viện Kiểm soát NDTC;
- Công báo,
- Lưu CCVC, VT.

BỘ TRƯỞNG
 Đỗ Quang Trung

 

DANH MỤC

MÃ SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯƠC Ở TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số93/2005/QĐ-BNV ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Mã số (Code)

Tên cơ quan

Ghi chú

1.

A01

Văn phòng Quốc hội

 

2.

A02

Văn phòng Chủ tịch nước

 

3.

A30

Tòa án Nhân dân tối cao

 

4.

A31

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

 

5.

A15

Bộ Quốc phòng

 

6.

A13

Bộ Công an

 

7.

A12

Bộ Ngoại giao

 

8.

A20

Bộ Tư pháp

 

9.

A16

Bộ Tài chính

 

10.

A19

Bộ Thương mại

 

11.

A09

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

12.

A06

Bộ Giao thông vận tải

 

13.

A22

Bộ Xây dựng

 

14

A18

Bộ Thủy sản

 

15.

A21

Bộ Văn hóa – Thông tin

 

16.

A07

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

17.

A14

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáp nhập 3 bộ

18.

A04

Bộ Công nghiệp

Sáp nhập 3 bộ

19.

A26

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

20.

A23

Bộ Y tế

 

21.

A08

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tách môi trường

22.

A32

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cấp mã mới

23.

A33

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Cấp mã mới

24.

A27

Bộ Nội vụ

Đổi tên bộ

25.

A29

Thanh tra Chính phủ

 

26.

A28

Ngân hàng Nhà nước

 

27.

A34

Ủy ban Thể dục Thể thao

Cấp mã mới

28.

A25

Ủy ban Dân tộc

Tách miền núi

29.

A35

Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em

Cấp mã mới

30.

A03

Văn phòng Chính phủ

 

31.

B03

Ban Cơ yếu Chính phủ

 

32.

B04

Ban Tôn giáo Chính phủ

 

33.

B08

Tổng cục Du lịch

 

34.

B13

Tổng cục Thống kê

 

35.

B16

Đài Tiếng nói Việt Nam

 

36.

B17

Đài truyền hình Việt Nam

 

37.

B18

Thông tấn xã Việt Nam

 

38.

B20

Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đổi tên từ …T KHTN&…QG

39.

B21

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Đổi tên từ …T KHXH&NVQG

40.

B24

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

41.

B25

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Do Chính phủ quản lý

42.

B25

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore

Do Chính phủ quản lý

43.

B26

Kiểm toán Nhà nước

 

44.

B30

Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

45.

B31

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

 

(Danh sách này có 45 đơn vị)

DANH MỤC

 MÃ SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯƠC Ở ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số93/2005/QĐ-BNVngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Mã số (Code)

Tên tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

 

1.

T01

Thành phố Hà Nội

 

2.

T02

Thành phố Hồ Chí Minh

 

3.

T03

Thành phố Hải Phòng

 

4.

T04

Thành Phố Đà Nẵng

 

5.

T05

Thành phố Cần Thơ

Cấp mã mới

6.

T10

Tỉnh Hà Giang

 

7.

T11

Tỉnh Cao Bằng

 

8.

T12

Tỉnh Lai Châu

Lấy mã tỉnh cũ

9.

T67

Tỉnh Điện Biên

Cấp mã mới

10.

T13

Tỉnh Lào Cai

 

11.

T14

Tỉnh Tuyên Quang

 

12.

T15

Tỉnh Lạng Sơn

 

13.

T16

Tỉnh Thái Nguyên

 

14.

T60

Tỉnh Bắc Kạn

 

15.

T17

Tỉnh Yên Bái

 

16.

T18

Tỉnh Sơn La

 

17.

T19

Tỉnh Phú Thọ

 

18.

T61

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

19.

T20

Tỉnh Quảng Ninh

 

20.

T62

Tỉnh Bắc Ninh

 

21.

T21

Tỉnh Bắc Giang

 

22.

T22

Tỉnh Hà Tây

 

23.

T24

Tỉnh Hòa Bình

 

24.

T23

Tỉnh Hải Dương

 

25.

T63

Tỉnh Hưng Yên

 

26.

T64

Tỉnh Hà Nam

 

27.

T25

Tỉnh Nam Định

 

28.

T26

Tỉnh Thái Bình

 

29.

T27

Tỉnh Thanh Hóa

 

30.

T28

Tỉnh Ninh Bình

 

31.

T29

Tỉnh Nghệ An

 

32.

T30

Tỉnh Hà Tĩnh

 

33.

T31

Tỉnh Quảng Bình

 

34.

T32

Tỉnh Quảng Trị

 

35.

T33

Tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

36.

T34

Tỉnh Quảng Nam

 

37.

T35

Tỉnh Quảng Ngãi

 

38.

T36

Tỉnh Kon Tum

 

39.

T37

Tỉnh Bình Định

 

40.

T38

Tỉnh Gia Lai

 

41.

T39

Tỉnh Phú Yên

 

42.

T40

Tỉnh Đắk Lắk

Lấy mã tỉnh cũ

43.

T68

Tỉnh Đăk Nông

Cấp mã mới

44.

T41

Tỉnh Khánh Hòa

 

45.

T42

Tỉnh Lâm Đồng

 

46.

T43

Tỉnh Bình Dương

 

47.

T65

Tỉnh Bình Phước

 

48.

T44

Tỉnh Ninh Thuận

 

49.

T45

Tỉnh Tây Ninh

 

50.

T46

Tỉnh Bình Thuận

 

51.

T47

Tỉnh Đồng Nai

 

52.

T48

Tỉnh Long An

 

53.

T49

Tỉnh Đồng Tháp

 

54.

T50

Tỉnh An Giang

 

55.

T51

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

56.

T52

Tỉnh Tiền Giang

 

57.

T53

Tỉnh Kiên Giang

 

58.

T55

Tỉnh Bến Tre

 

59.

T56

Tỉnh Vĩnh Long

 

60.

T57

Tỉnh Trà Vinh

 

61.

T58

Tỉnh Sóc Trăng

 

62.

T54

Tỉnh Hậu Giang

Lấy mã tỉnh cũ

63.

T66

Tỉnh Bạc Liêu

 

64.

T59

Tỉnh Cà Mau

 

(Danh sách này có 64 đơn vị)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2005/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu93/2005/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2005
Ngày hiệu lực02/10/2005
Ngày công báo17/09/2005
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2005/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 93/2005/QĐ-BNV danh mục mã số cơ quan nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 93/2005/QĐ-BNV danh mục mã số cơ quan nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu93/2005/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành30/08/2005
        Ngày hiệu lực02/10/2005
        Ngày công báo17/09/2005
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 93/2005/QĐ-BNV danh mục mã số cơ quan nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 93/2005/QĐ-BNV danh mục mã số cơ quan nhà nước

            • 30/08/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực