Quyết định 930/QĐ-TTg

Quyết định 930/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 930/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4398/BTC-NSNN ngày 29 tháng 4 năm 2021 về việc kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ (bao gồm chi phí đào tạo, duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép; chính sách bảo hiểm và chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với năm 2018, 2019, 2020) theo cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4398/BTC-NSNN nêu trên.

Điều 2. Bổ sung 462.095 triệu đồng (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu đồng) từ ngân sách trung ương cho 27 địa phương thực hiện chính sách phát triển thủy sản từ năm 2015 đến năm 2019 (nguồn kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản đã được Quốc hội cho phép sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2021 tại Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4398/BTC-NSNN nêu trên.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất. Bộ Tài chính thông báo bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: NN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). M.G

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Đơn vị

Kinh phí bổ sung

 

Tổng kinh phí của các địa phương

462.095

1

Hải Phòng

13.883

2

Quảng Ninh

500

3

Nam Định

17.329

4

Ninh Bình

1.055

5

Thái Bình

3.912

6

Thanh Hóa

36.520

7

Nghệ An

22.508

8

Hà Tĩnh

106

9

Quảng Bình

26.988

10

Qung Trị

7.207

11

Thừa Thiên Huế

31.835

12

Đà Nẵng

4.516

13

Quảng Nam

7.622

14

Quảng Ngãi

24.173

15

Bình Định

59.624

16

Phú Yên

1.836

17

Khánh Hòa

4.930

18

Ninh Thuận

2.145

19

Bình Thuận

17.923

20

Bà Rịa - Vũng Tàu

15.774

21

Tiền Giang

74.377

22

Bến Tre

25.871

23

Trà Vinh

1.382

24

Sóc Trăng

3.375

25

Kiên Giang

42.975

26

Bạc Liêu

12.852

27

Cà Mau

877

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 930/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu930/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2021
Ngày hiệu lực14/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(14/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 930/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 930/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 930/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu930/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành14/06/2021
        Ngày hiệu lực14/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (14/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 930/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 930/QĐ-TTg 2021 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản

         • 14/06/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/06/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực