Quyết định 932/QĐ-UBND

Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2016 về quy định cụ thể hóa Điều 18 và 20 của Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT về đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong công tác tuyển sinh đầu cấp đối với trường Phổ thông dân tộc nội trú do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 932/QĐ-UBND cụ thể hóa 01/2016/TT-BGDĐT đối tượng hưởng chế độ ưu tiên Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ HÓA ĐIỀU 18 VÀ ĐIỀU 20 CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BGDĐT NGÀY 15/01/2016 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thay cho Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 615a /TTr- SGD&ĐT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong công tác tuyển sinh đầu cấp đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CỤ THỂ HÓA ĐIỀU 18 VÀ ĐIỀU 20 CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BGDĐT NGÀY 15/01/2016 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 932/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Điều 1. UBND tỉnh sẽ không quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho dân tộc để tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú (được nêu tại khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Chế độ ưu tiên

1. Nhóm đối tượng được ưu tiên

- Nhóm đối tượng 1 gồm:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

- Nhóm đối tượng 2 gồm:

+Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Nhóm đối tượng 3 gồm:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Chế độ cộng điểm ưu tiên

+ Nhóm đối tượng 1: Cộng 3,0 điểm;

+ Nhóm đối tượng 2: Cộng 2,0 điểm;

+ Nhóm đối tượng 3: Cộng 1,0 điểm.

Điều 3. Chế độ khuyến khích

1. Học sinh đạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh các bộ môn văn hoá:

+ Giải Nhất: Cộng 2,0 điểm;

+ Giải Nhì: Cộng 1,5 điểm;

+ Giải Ba: Cộng 1,0 điểm.

2. Học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội (cấp tỉnh) trong các kỳ thi do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ngành tổ chức về: văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Học sinh đạt giải cá nhân hoặc đồng đội (cấp tỉnh trở lên) trong cuộc thi: viết thư quốc tế UPU, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (gọi chung là các cuộc thi khác):

+ Giải quốc gia hoặc giải Nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: Cộng 2,0 điểm;

+ Giải Nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: Cộng 1,5 điểm;

+ Giải Ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: Cộng 1,0 điểm.

Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi nêu trên chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

3. Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THCS: Loại Giỏi: Cộng 1,5 điểm; Loại Khá: Cộng 1,0 điểm; Loại Trung bình: Cộng 0,5 điểm.

Điểm khuyến khích là tổng điểm khuyến khích (nếu có) của: thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thi khác và thi nghề phổ thông.

Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng cho phương thức thi tuyển không quá 5,0 điểm, áp dụng cho phương thức xét tuyển không quá 4,0 điểm./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 932/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu932/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 932/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 932/QĐ-UBND cụ thể hóa 01/2016/TT-BGDĐT đối tượng hưởng chế độ ưu tiên Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 932/QĐ-UBND cụ thể hóa 01/2016/TT-BGDĐT đối tượng hưởng chế độ ưu tiên Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu932/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 932/QĐ-UBND cụ thể hóa 01/2016/TT-BGDĐT đối tượng hưởng chế độ ưu tiên Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 932/QĐ-UBND cụ thể hóa 01/2016/TT-BGDĐT đối tượng hưởng chế độ ưu tiên Phú Thọ

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực