Quyết định 935/BYT-QĐ

Quyết định 935/BYT-QĐ năm 1992 triển khai Nghị định 299-HĐBT về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 935/BYT-QĐ nhiệm vụ, quyền hạn của bộ y tế để triển khai Nghị định 299-HĐBT


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 935/BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 299-HĐBT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 ngày Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế và Nghị định số 196-HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;
Căn cứ vào Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Lao động - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tổ chức triển khai Nghị định 299-HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế.

Điều 2. Tên gọi của Tổ chức Bảo hiểm Y tế Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và các Ngành:

1. Trung ương: Tên gọi là Bảo hiểm Y tế Việt Nam.

2. Địa phương: Tên gọi là Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố. ở huyện, quận và thị xã thì gọi là Chi nhánh Bảo hiểm Y tế huyện, quận và thị xã.

3. Các Ngành: Tên gọi là Bảo hiểm Y tế ngành.

Điều 3. Tổ chức Bảo hiểm Y tế của cấp nào thì trực thuộc cấp đó.

- Bảo hiểm Y tế Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

- Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế.

- Chi nhánh Bảo hiểm Y tế huyện, quận trực thuộc Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bảo hiểm Y tế ngành nào, trực thuộc lãnh đạo ngành đó.

- Bảo hiểm Y tế các tỉnh và ngành đều trực thuộc Bảo hiểm Y tế Việt Nam.

Điều 4. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Lãnh đạo:

+ Có một giám đốc và từ 1 - 2 Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

+ Có 1 kế toán trưởng.

2. Bộ phận giúp việc: Có 1 bộ phận văn phòng.

3. Biến chế: Do Giám đốc Bảo hiểm Y tế nghiên cứu nội dung công việc mà đề nghị, để cấp có thẩm quyền duyệt.

Điều 5. Hoạt động của Bảo hiểm Y tế các cấp là một tổ chức kinh doanh tự hạch toán không thu lợi nhuận, nhằm phục vụ công tác Bảo vệ sức khoẻ và công bằng xã hội trong khám chữa bệnh. Bảo hiểm Y tế Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Điều 6. Tổ chức nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bảo hiểm Y tế các cấp, Bộ trưởng Bộ Y tế giao cho Giám đốc Bảo hiểm Y tế Việt Nam chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn cho các địa phương và các ngành tổ chức thực hiện sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ban hành.

Điều 8. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ trong cơ quan Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Song

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 935/BYT-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu935/BYT-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/1992
Ngày hiệu lực01/09/1992
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 935/BYT-QĐ

Lược đồ Quyết định 935/BYT-QĐ nhiệm vụ, quyền hạn của bộ y tế để triển khai Nghị định 299-HĐBT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 935/BYT-QĐ nhiệm vụ, quyền hạn của bộ y tế để triển khai Nghị định 299-HĐBT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu935/BYT-QĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýPhạm Song
       Ngày ban hành01/09/1992
       Ngày hiệu lực01/09/1992
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 935/BYT-QĐ nhiệm vụ, quyền hạn của bộ y tế để triển khai Nghị định 299-HĐBT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 935/BYT-QĐ nhiệm vụ, quyền hạn của bộ y tế để triển khai Nghị định 299-HĐBT

           • 01/09/1992

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/1992

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực