Quyết định 936/1998/QĐ-UB

Quyết định 936/1998/QĐ-UB về duyệt đơn giá biển số nhà do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 936/1998/QĐ-UB duyệt đơn giá biển số nhà Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/1998/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V DUYỆT ĐƠN GIÁ BIỂN SỐ NHÀ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20/3/1996;

- Căn cứ pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;

- Căn cứ Quyết định số 4862/QĐ-UB ngày 10/12/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy chế quản lý, đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Đà Nẵng;

- Xét đề nghị của Liên ngành Tài chính-Vật giá và Địa chính-Nhà đất tại Tờ trình số 05/TT-LS ngày 22/12/1997, của Sở Địa chính-nhà đất tại Công văn số 30/CV-ĐCNĐ ngày 12/2/1998;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho phép Sở Địa chính-Nhà đất thành phố Đà Nẵng được tổ chức thu tiền của các tổ chức và hộ gia đình là chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà để thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy cách, cu tạo biển số và đơn giá như sau:

- Chất liệu: Tôn tráng kẽm, sơn thường.

- Màu sắc biển số:Nền xanh lam sẫm, chữ số màu trắng, đường viền màu trắng.

- Loại biển số và kích thước: Thực hiện theo Điều 18 và 19

Quy chế quản lý đánh số và gắn biển, số nhà kèm theo Quyết định 4862/QĐ-UB ngày 10/12/1997.

- Đơn giá thống nhất để thu tiền: 12.500đ/1 biển số (mười hai ngàn năm trăm đồng/một biển số). Đơn giá này dã tính chi phí nhân công và vật liệu để gắn biển số.

Điều 2: - Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phương liên quan để tiến hành triển khai kế hoạch chỉnh sửa, đánh số nhà và gắn biển số nhà theo đúng Quy chế hiện hành của UBND thành phố Đà Nẵng. Việc thu, chi để đánh số, làm biển số và gắn biển số nhà, Sở Địa chính-nhà đất phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý tài chính.

- Sở Tài chính-Vật giá làm thủ tục giải quyết cho Sở Địa chính-Nhà đất được tạm ứng từ ngân sách thành phố 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) thực hiện đánh số, làm biển số và gắn biển số nhà; đồng thời có trách nhiệm thu hồi tạm ứng và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thu-chi của Sở Địa chính -Nhà đất thành phố bảo đảm theo đúng quy định Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Sở Địa chính- Nhà đất, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan và hộ gia đình liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 3;
-
TT HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch v
à các Phó chủ tịch;
- Các Sở. ban. Ngành
, Hội đoàn thể;
- Lưu VT, KTTH, KTN, TH.

KT. CHỦ TỊCH UBNDTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 936/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu936/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/1998
Ngày hiệu lực17/02/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2006
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 936/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 936/1998/QĐ-UB duyệt đơn giá biển số nhà Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 936/1998/QĐ-UB duyệt đơn giá biển số nhà Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu936/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành17/02/1998
        Ngày hiệu lực17/02/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2006
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 936/1998/QĐ-UB duyệt đơn giá biển số nhà Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 936/1998/QĐ-UB duyệt đơn giá biển số nhà Đà Nẵng

            • 17/02/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực