Quyết định 936/QĐ-BNG

Quyết định 936/QĐ-BNG năm 2019 về phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 936/QĐ-BNG 2019 phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại văn bản số 4340/BTC-HCSN ngày 12/4/2019;

Xét đề nghị của Vụ Tổ chức Cán bộ và Cục Quản trị Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” làm cơ sở thực hiện một số chế độ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh sách phân loại được ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng để tính hưởng các chế độ từ ngày 01/7/2018.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2282/QĐ-BNG ngày 17/5/2016 của Bộ Ngoại giao về phân loại địa bàn các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Thủ trưởng các đơn vị trong nước và Thủ trưởng các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Phó TTg, Bộ trưởng Phạm Bình Minh;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
- Lưu: TCCB, QTTV, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bùi Thanh Sơn

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số: 936/QĐ-BNG ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

STT

ĐỊA BÀN

XẾP LOẠI

HỆ SỐ ĐỊA BÀN

1

NEW YORK

1

1.0

2

HOA KỲ

1

1.0

3

ANH

1

1.0

4

THỤY Sĩ

1

1.0

5

CANADA

1

1.0

6

FRANKFURT

1

1.0

7

ĐỨC

1

1.0

8

HÀ LAN

1

1.0

9

AUSTRALIA

1

1.0

10

SYDNEY

1

1.0

11

NEW ZEALAND

1

1.0

12

PERTH

1

1.0

13

CALIFORNIA

1

1.0

14

HOUSTON

1

1.0

15

VANCOUVER

1

1.0

16

QUẢNG CHÂU

1

1.0

17

NAM NINH

1

1.0

18

CÔN MINH

1

1.0

19

HÀN QUỐC

1

1.0

20

ĐÀI BẮC

1

1.0

21

HONGKONG

1

1.0

 

 

 

 

1

NA UY

2

1.1

2

THỤY ĐIỂN

2

1.1

3

PHẦN LAN

2

1.1

4

ĐAN MẠCH

2

1.1

5

ÁO

2

1.1

6

ITALY

2

1.1

7

BỈ

2

1.1

8

TÂY BAN NHA

2

1.1

9

SÉC

2

1.1

10

SINGAPORE

2

1.1

11

PHÁP

2

1.1

12

PHÁI ĐOÀN TẠI UNESCO

2

1.1

13

MEXICO

2

1.1

14

THƯỢNG HẢI

2

1.1

 

 

 

 

1

THÁI LAN

3

1.2

2

OSAKA

3

1.2

3

FUKUOKA

3

1.2

4

NHẬT BẢN

3

1.2

5

MALAYSIA

3

1.2

6

QUỸ Á - ÂU TẠI SINGAPORE

3

1.2

7

BAN THƯ KÝ APEC TẠI SINGAPORE

3

1.2

8

SLOVAKIA

3

1.2

9

HUNGARY

3

1.2

10

PHÁI ĐOÀN TẠI GENEVE

3

1.2

11

BA LAN

3

1.2

 

 

 

 

1

CA - DẮC - TAN

4

1.3

2

UZBEKISTAN

4

1.3

3

NGA

4

1.3

4

SIHANOUKVILLE

4

1.3

5

KHÒN KÈN

4

1.3

6

LUÔNG PHABANG

4

1.3

7

MUMBAI

4

1.3

8

UCRAINA

4

1.3

9

MA ROC

4

1.3

10

CÁC TIU VƯƠNG QUỐC A-RẬP THỐNG NHẤT

4

1.3

11

NAM PHI

4

1.3

12

EKATERINBURG

4

1.3

13

VLADIVOSTOK

4

1.3

14

ARGENTINA

4

1.3

15

BRASIL

4

1.3

16

PHI-LIP-PIN

4

1.3

17

CHI LÊ

4

1.3

18

CA-TA

4

1.3

19

PANAMA

4

1.3

20

BELARUS

4

1.3

21

HY LP

4

1.3

22

BUNGARY

4

1.3

23

CÔ-ÉT

4

1.3

24

RUMANI

4

1.3

 

 

 

 

1

TRIỀU TIÊN

5

1.4

2

ANGOLA

5

1.4

3

LIBYA

5

1.4

4

MOZAMBIQUE

5

1.4

5

NIGERIA

5

1.4

6

TANZANIA

5

1.4

7

CAM-PU-CHIA

5

1.4

8

BATTAMBANG

5

1.4

9

TRUNG QUỐC

5

1.4

10

LÀO

5

1.4

11

MYANMAR

5

1.4

12

XA-VA-NA-KHET

5

1.4

13

PẮC XẾ

5

1.4

14

MÔNG C

5

1.4

15

PAKISTAN

5

1.4

16

BANGLADESH

5

1.4

17

IRAN

5

1.4

18

IRẮC

5

1.4

19

BRUNEY

5

1.4 1

20

ẤN ĐỘ

5

1.4

21

AI CẬP

5

1.4

22

ALGERIA

5

1.4

23

VENEZUELA

5

1.4

24

SRI LANKA

5

1.4

25

INDONESIA

5

1.4

26

PHÁI ĐOÀN TẠI ASEAN

5

1.4

27

Ả RẬP XÊ ÚT

5

1.4

28

CU BA

5

1.4

29

ISRAEL

5

1.4

30

THỔ NHĨ KỲ

5

1.4

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 936/QĐ-BNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu936/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2019
Ngày hiệu lực16/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 936/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 936/QĐ-BNG 2019 phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 936/QĐ-BNG 2019 phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu936/QĐ-BNG
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
        Người kýBùi Thanh Sơn
        Ngày ban hành16/04/2019
        Ngày hiệu lực16/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 936/QĐ-BNG 2019 phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 936/QĐ-BNG 2019 phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

            • 16/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực