Quyết định 936/QĐ-UBND

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 936/QĐ-UBND 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của ông Trần Văn Tuân, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú tại Đơn xin thành lập ngày 26/3/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 652/TTr-SNV ngày 26/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú (dưới đây gọi tắt là Hội).

Địa điểm làm việc của Hội, tạm thời đặt tại: Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú.

Điều 2.

1. Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Đồng Phú và các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

2. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Ban Vận động thành lập Hội phải tổ chức Đại hội để chính thức bầu ra Ban Chấp hành Hội và hoạt động theo nhiệm kỳ.

4. Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Lãnh đạo Hội có trách nhiệm gửi kết quả Đại hội đến UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), bao gồm:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội;

b) Biên bản thông qua Điều lệ Hội, Biên bản bầu Ban Chấp hành Hội (có danh sách kèm theo);

c) Lý lịch trích ngang người đứng đầu Hội (nếu người đứng đầu Hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ);

d) Phương hướng hoạt động của Hội;

đ) Nghị quyết Đại hội.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, UBND huyện Đồng Phú, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Phòng Nội vụ H.Đồng Phú;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 936/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu936/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 936/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 936/QĐ-UBND 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 936/QĐ-UBND 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu936/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 936/QĐ-UBND 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 936/QĐ-UBND 2014 thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Đồng Phú Bình Phước

            • 09/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực