Quyết định 938/QĐ-BTTTT

Nội dung toàn văn Quyết định 938/QĐ-BTTTT 2014 đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ SẢN XUẤT MỚI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Giá đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại các Công văn số 562/BTC-QLG ngày 11 tháng 01 năm 2013 về đơn giá hỗ trợ sản xuất chương trình truyền hình do nhà nước đặt hàng; Công văn số 8135/BTC-QLG ngày 19 tháng 6 năm 2014 về đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 cho đến khi được thay thế bằng định mức, đơn giá mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Cục PTTH&TTĐT;
- Cục TTĐN;
- Ban QLCTMT;
- UBND, các Sở TTTT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Đài TH KTS VTC;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 938/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu938/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(09/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 938/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 938/QĐ-BTTTT 2014 đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 938/QĐ-BTTTT 2014 đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu938/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 938/QĐ-BTTTT 2014 đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 938/QĐ-BTTTT 2014 đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách

              • 04/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực