Quyết định 9416/QĐ-BCT

Quyết định 9416/QĐ-BCT năm 2015 về ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 9416/QĐ-BCT ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9416/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 3772/UBND-CT ngày 03 tháng 6 năm 2015 về việc ủy quyền cấp C/O;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu E, AK, AANZ, AI, AJ, VJ, X, S, VC cho hàng hóa sản xuất trong các khu công nghiệp khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc địa bàn quản lý của Ban.

Điều 2. Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc cấp các loại C/O ưu đãi theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9416/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu9416/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9416/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 9416/QĐ-BCT ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 9416/QĐ-BCT ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu9416/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 9416/QĐ-BCT ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 9416/QĐ-BCT ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

            • 04/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực