Quyết định 942/QĐ-BCT

Quyết định 942/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 942/QĐ-BCT biểu giá chi phí tránh được dự án điện sinh khối 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 áp dụng cho các dự án điện sinh khối đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối (Thông tư số 44/2015/TT-BCT).

Điều 2. Biểu giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016,

Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện sinh khối có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT.

Điều 3. Các đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu áp dụng cho các nhà máy điện sinh khối quy định tại Thông tư số 44/2015/TT-BCT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị phát điện sinh khối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Lưu: VT, TCNL (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2016

Áp dụng cho các dự án điện sinh khối
(Ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

Thành phần giá

Chi phí (đồng/ kWh)

Tương đương (US$ Cent/ kWh)

A.

Chi phí điện năng tránh được

 

 

A.1

Chi phí điện năng phát điện tránh được

924

4,1341

A.2.

Chi phí tổn thất truyền tải tránh được

 

 

A.2.1

Miền Bắc

-15

-0,0685

A.2.2

Miền Trung

-18

-0,0805

A.2.3

Miền Nam

14

0,0604

B.

Chi phí công suất phát điện tránh được

736

3,2923

C.

Chi phí thuế các bon tránh được *

N/A

N/A

D.

Chi phí xã hội tránh được *

N/A

N/A

 

Tng

 

 

PMB

Miền Bắc

1.644

7,5551

PMT

Miền Trung

1.642

7,3458

PMN

Miền Nam

1.673

7,4846

Ghi chú:

* Sẽ được áp dụng khi pháp luật có quy định

- Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Bên mua trách nhiệm thanh toán cho Bên bán loại thuế nêu trên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 942/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu942/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 942/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 942/QĐ-BCT biểu giá chi phí tránh được dự án điện sinh khối 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 942/QĐ-BCT biểu giá chi phí tránh được dự án điện sinh khối 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu942/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành11/03/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 942/QĐ-BCT biểu giá chi phí tránh được dự án điện sinh khối 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 942/QĐ-BCT biểu giá chi phí tránh được dự án điện sinh khối 2016

            • 11/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực