Quyết định 944/QĐ-BTC

Quyết định 944/QĐ-BTC đính chính Quyết định 198/QĐ-BTC bổ sung tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 944/QĐ-BTC 2014 đính chính 198/QĐ-BTC tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 944/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 198/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2014 VỀ VIỆC BỔ SUNG CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tên gọi của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) tại số thứ tự thứ 3 trong danh sách bổ sung các tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 198/QĐ-BTC ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 thành: "Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định 198/QĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc công bố bổ sung các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website BTC;
- Lưu: VT, VP.
(270b)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 944/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu944/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 944/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 944/QĐ-BTC 2014 đính chính 198/QĐ-BTC tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 944/QĐ-BTC 2014 đính chính 198/QĐ-BTC tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu944/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Đức Chi
     Ngày ban hành07/05/2014
     Ngày hiệu lực07/05/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 944/QĐ-BTC 2014 đính chính 198/QĐ-BTC tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 944/QĐ-BTC 2014 đính chính 198/QĐ-BTC tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

         • 07/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực