Quyết định 945/QĐ-TCTK

Quyết định 945/QĐ-TCTK năm 2013 phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê

Nội dung toàn văn Quyết định 945/QĐ-TCTK năm 2013 Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao Tổng cục Thống kê


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH SẢN XUẤT THÔNG TIN THỐNG KÊ CẤP CAO CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê” ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao để áp dụng thống nhất vào các hoạt động thống kê.

Điều 2. Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao bao gồm 07 bước sau: (1) Xác định nhu cầu thông tin; (2) Chuẩn bị thu thập thông tin; (3) Thu thập thông tin; (4) Xử lý thông tin; (5) Phân tích thông tin; (6) Phổ biến thông tin và (7) Lưu trữ thông tin.

Điều 3. Giao Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng quy trình cấp chi tiết sản xuất thông tin thống kê cấp cao gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VT, Vụ PPCĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 945/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu945/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2013
Ngày hiệu lực24/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 945/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 945/QĐ-TCTK năm 2013 Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao Tổng cục Thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 945/QĐ-TCTK năm 2013 Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao Tổng cục Thống kê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu945/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành24/09/2013
        Ngày hiệu lực24/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 945/QĐ-TCTK năm 2013 Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao Tổng cục Thống kê

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 945/QĐ-TCTK năm 2013 Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao Tổng cục Thống kê

            • 24/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực