Quyết định 946/QĐ-BYT

Quyết định 946/QĐ-BYT năm 2011 chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 946/QĐ-BYT chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 687/BKHCN-VNLNT ngày 29/3/2011 về việc kiểm tra nhiễm xạ đối với lương thực, thực phẩm nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các cơ quan, đơn vị (Danh sách kèm theo) thực hiện kiểm nghiệm mức độ nhiễm xạ trong thực phẩm.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 tiến hành các thử nghiệm xác định nhiễm phóng xạ trong thực phẩm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân. Kinh phí kiểm nghiệm do các tổ chức, cá nhân chi trả theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Định kỳ hàng năm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá lại năng lực kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ trong thực phẩm của các cơ quan, đơn vị đã được chỉ định.

Điều 4. Các Ông/bà Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHCN, NN&PTNT, CT, TC;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Vụ K2ĐT, PC;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

DANH SÁCH

CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

1.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2.

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân Hà Nội - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

179 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

3.

Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

217 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

01 Nguyễn Tử Lực, Đà Lạt, Lâm Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 946/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu946/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 946/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 946/QĐ-BYT chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 946/QĐ-BYT chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu946/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrịnh Quân Huấn
       Ngày ban hành01/04/2011
       Ngày hiệu lực01/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 946/QĐ-BYT chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 946/QĐ-BYT chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ

           • 01/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực