Quyết định 947/QĐ-TTg

Quyết định 947/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 947/QĐ-TTg 2015 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH GIA LAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2330/LĐTBXH-BTXH ngày 17 tháng 6 năm 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 7987/BTC-NSNN ngày 16 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 353,685 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt và vùng bị hạn hán.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, Tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT,KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 947/QĐ-TTg 2015 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 947/QĐ-TTg 2015 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu947/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 947/QĐ-TTg 2015 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/QĐ-TTg 2015 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai

             • 26/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực