Quyết định 947/QĐ-UBND

Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức chi liên quan đến công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 919/STC-HCSN ngày 04 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi liên quanđến công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Định mức chi bồi dưỡng công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội

Số TT

Nội dung

Định mức chi

Ghi chú

1

Phụ cấp cộng tác viên truyền thông ở cơ sở làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

500.000đ/người/tháng

Tương đương khoảng 0,5 lần mức lương tối thiểu

2

Chi bồi dưỡng công tác triệt phá ổ nhóm mại dâm

 

 

 

- Người hưởng lương từ ngân sách

300.000đ/người/ngày

Bao gồm phần khoán công tác phí, làm ngoài giờ

 

- Người không hưởng lương ngân sách

200.000đ/người/ngày 300.000đ/người/đêm

Mức tối đa theo Thông tư 10/2012

3

Chi bồi dưỡng cán bộ tham gia kiểm tra liên ngành đội 178

 

 

 

- Bồi dưỡng làm đêm

50.000đ/người/điểm kiểm tra

4 giờ /đêm

 

- Bồi dưỡng làm ban ngày

70.000đ/người/điểm kiểm tra

8 giờ /ngày

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu947/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chi công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Huế

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực