Quyết định 948/QĐ-BTTTT

Quyết định 948/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 948/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 698/QĐ-BTTTT NGÀY 10/5/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử như sau:

“a) các phòng:

- Văn phòng;

- Phòng Phát thanh, Truyền hình;

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Quản lý dịch vụ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB, VTL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 948/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu948/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2021
Ngày hiệu lực07/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(18/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 948/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 948/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 948/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu948/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành07/07/2021
        Ngày hiệu lực07/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (18/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 948/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 948/QĐ-BTTTT 2021 sửa đổi Quyết định 698/QĐ-BTTTT

              • 07/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực