Quyết định 948/QĐ-UBND

Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 948/QĐ-UBND mức chi cho các đối tượng ăn xin lang thang Thừa Thiên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĂN XIN, LANG THANG CƠ NHỠ VÀ MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU GOM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 thang 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1021/STC-HCSN ngày 13 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mực chi phục vụ cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và chi phục vụ cho công tác thu gom như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi

I

Chi phụ vụ quản lý đối tượng xã hội

 

 

1

Chi phí lập hồ sơ đối tượng

đồng/bộ hồ sơ

15.000

2

Vật rẻ phục vụ đối tượng

 

 

 

Áo quần cho đối tượng

đồng/bộ/người

130.000

 

Chăn, màn, chiếu, vật rẻ khác

đồng/bộ/người

120.000

3

Tiền ăn cho đối tượng trong thời gian chờ phân loại

đồng/người/ngày

25.000

4

Hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng trở về nơi cư trú

đồng/người/ngày

25.000

5

Tiền tàu xe trở về nơi cư trú

 

 

 

- Từ trung tâm nuôi dưỡng xã hội đến bến xe phía Bắc

đồng/người

15.000

 

- Từ trung tâm nuôi dưỡng xã hội đến bến xe phía Nam

đồng/người

45.000

 

- Từ đến bến xe phía Bắc, Nam trở về nơi cư trú

đồng/km/người

1.500

6

Phân loại đối tượng

đồng/người/lượt

40.000

II

Chi phục vụ công tác thu gom

 

 

1

Bồi dưỡng cán bộ liên ngành đi thu gom

đồng/người/lượt

50.000

2

Bồi dưỡng các tổ chức thu gom Bàn giao cho Trung tâm nuôi dưỡng Xã hội

đồng/người

40.000

3

Trực bảo vệ và thu gom

đồng/người/ngày

70.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và Thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 948/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu948/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 948/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 948/QĐ-UBND mức chi cho các đối tượng ăn xin lang thang Thừa Thiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 948/QĐ-UBND mức chi cho các đối tượng ăn xin lang thang Thừa Thiên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu948/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNgô Hòa
       Ngày ban hành21/05/2013
       Ngày hiệu lực21/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 948/QĐ-UBND mức chi cho các đối tượng ăn xin lang thang Thừa Thiên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 948/QĐ-UBND mức chi cho các đối tượng ăn xin lang thang Thừa Thiên

           • 21/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực