Quyết định 949/QĐ-BTC

Quyết định 949/QĐ-BTC năm 2009 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 949/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cứu đói


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 949/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNH CỨU ĐÓI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cục Dự trữ quốc gia xuất cấp không thu tiền 2.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho các tỉnh: Yên Bái: 600 tấn, Thái Nguyên: 500 tấn và Ninh Bình: 1.500 tấn.

Điều 2. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên và Ninh Bình, khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của tỉnh.

Cục Dự trữ quốc gia ghi giảm vốn dự trữ quốc gia số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng hướng dẫn đã quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên và Ninh Bình;
- Lưu: VT (2b), Cục DTQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 949/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu949/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 949/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 949/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cứu đói


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 949/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cứu đói
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu949/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 949/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cứu đói

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 949/QĐ-BTC xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cứu đói

            • 07/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực